När luftade jag tillräckligt länge?

Nu har nästan alla av oss tagit säsongen, i vilken man måste lufta försiktigt och regelbundet: Beroende på rummets storlek och styrkan på insidan fukt, men naturligtvis i olika längder. Men hur länge är "lång"?

Om du öppnar fönstret brett, dimma utsidan av fönstret omedelbart, eftersom fukten i rummet kondenserar på det kalla fönstret med mindre utetemperatur. Där absorberas den långsamt av utomhusluften.

För att bestämma ventilationstiden tittar jag bara på fönsterrutan: Endast när "mistningen" har försvunnit helt, är detta en indikation på att det inte finns någon överskottsfuktighet i rummet, så att inte mer fukt kondenserar och så lugnar nu fönstret kan stänga igen!

AZEMI - Kosowar sniper ................(All world languages subtitles CC) | Juni 2022