Rengöring av fönster: Rengör smala sprickor

Fönsterramen innehåller åtminstone i underkanten av ett mycket smalt gap / gap där också damm avsätts, särskilt om fönstret ofta lutas öppet. Detta rengör jag med en fuktig tunn trasa, som är lindad runt den smalaste möjliga (te) skedänden: Det är underbart i dessa kolumner och fukten torkar allt på samma sätt.

Jag använder ett fuktat Q-tip för de riktiga hörnen, som egentligen inte ska "nås" (jag hör några människor igen på grund av "avfallet", men jag bryr mig inte).

41 Tips to Make Your Entire Home Cleaner Than It's Ever Been | Juni 2022